Všetky služby

Služby pre majiteľov nehnuteľností

Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré uľahčia predaj vašej nehnuteľnosti. Spoľahlivo vás prevedieme všetkými fázami realitnej transakcie, od konzultácie týkajúcej sa aktuálnej situácie na slovenskom realitnom trhu až po vyplnenie potrebných dokumentov, inzerciu a právne poradenstvo. Služby, ktoré môžu využiť majitelia nehnuteľností, sú nasledujúce:

▪ Úvodná obhliadka nehnuteľnosti naším predajným poradcom
▪ Určenie trhovej ceny nehnuteľnosti
▪ Návrh postupu pri predaji
▪ Kompletizácia potrebných dokumentov (list vlastníctva, nadobúdajúci titul, projektová dokumentácia, energetický certifikát)
▪ Stanovenie rozsahu marketingovej kampane
▪ Vyhotovenie prezentácie nehnuteľnosti
▪ Organizácia obhliadok nehnuteľnosti
▪ Poskytovanie aktuálnych informácií o stave predaja
▪ Rokovania o optimálnej cene v priebehu predaja
▪ Účasť na stretnutiach a rokovaniach (s kupujúcimi a predávajúcimi, ich právnymi zástupcami, hypotekárnymi poradcami, atď.)
▪ Príprava zmluvných podkladov spolupracujúcou advokátskou kanceláriou, a to v slovenskom a v prípade potreby aj v anglickom jazyku (rezervačná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva)
▪ Nastavenie podmienok notárskej úschovy alebo vinkulácie v banke (poskytujeme v rámci provízie)
▪ Príprava návrhu na vklad vlastníckeho práva
▪ Zaistenie znaleckých posudkov - analýzy stavebno-technického stavu nehnuteľnosti
▪ Doručenie všetkých potrebných dokumentov do podateľne katastra nehnuteľností
▪ Odovzdanie nehnuteľnosti

Všetky služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.