Všetky služby

Služby pre majiteľov rezidenčných nehnuteľností

▪ Úvodná obhliadka nehnuteľnosti spojená s konzultáciou nadchádzajúcich krokov
▪ Kvalifikovaný odhad aktuálnej výšky trhového nájomného
▪ Stanovenie podmienok prenájmu, výšky kaucie, záloh na služby, servisných poplatkov a preferovanej doby nájmu
▪ Definovanie cieľovej skupiny potenciálnych nájomcov
▪ Odporúčanie možných úprav a vylepšení, ktoré podporia záujem cieľovej skupiny
▪ Zaistenie profesionálnych fotografií a popisu nehnuteľnosti
▪ Vytvorenie webovej prezentácie nehnuteľnosti a následné zaradenie do ponuky Svoboda & Williams
▪ Prezentácia nehnuteľnosti prostredníctvom inzertných médií (zahŕňa tlačovú inzerciu a PR, direct mail, vonkajšiu reklamu a online reklamu)
▪ Organizácia obhliadok, v prípade potreby v anglickom alebo ruskom jazyku
▪ Vyjednávanie podmienok prenájmu medzi prenajímateľom a nájomcom
▪ Vytvorenie nájomnej zmluvy a preberacieho protokolu v slovenskom a v prípade potreby aj v anglickom jazyku
▪ Kompletizácia potrebných dokumentov (tzn. list vlastníctva, výpisy z obchodného registra a ďalšie prílohy zmluvy)
▪ Odovzdanie nehnuteľnosti - zhotovenie odovzdávacieho protokolu, zaznamenanie stavu meračov, detailné nafotenie vybavenia bytu atď.
▪ Asistencia pri prevodoch energií na nájomcu