Všetky služby

Provízia - predaj nehnuteľností

▪ 3-4 % z dosiahnutej kúpnej ceny plus DPH. Výška provízie sa odvíja od typu nehnuteľnosti a lokality. Províziu hradí predávajúci. Nárok na províziu vzniká uzatvorením kúpnej zmluvy, provízia je splatná po prevode kúpnej ceny na účet predávajúceho.