Všetky služby

Služby pre nájomcov rezidenčných nehnuteľností

▪ Aktívne vyhľadávanie nehnuteľností zodpovedajúcich požiadavkám klienta - naprieč trhom vrátane konkurenčných realitných kancelárií
▪ Organizácia obhliadok nehnuteľností podľa časových možností klienta
▪ Podrobné poradenstvo týkajúce sa najvhodnejšieho postupu pri prenájme nehnuteľnosti
▪ Zaistenie nájomnej zmluvy a vyjednávanie podmienok prenájmu v slovenskom alebo anglickom jazyku
▪ Kompletizácia potrebných dokumentov (list vlastníctva a ďalšie prílohy zmluvy)
▪ Odovzdanie nehnuteľnosti - vyhotovenie preberacieho protokolu, spísanie zoznamu vybavenia a posudku o aktuálnom stave nehnuteľnosti
▪ Asistencia so zriadením telefónneho a internetového pripojenia
▪ Sprostredkovanie poistenia domácnosti
▪ Možnosť využitia kompletných relokačných služieb sprostredkovaných našim relokačným partnerom (zahŕňajú oi. hľadanie vhodnej školy, orientáciu alebo zaistenie víza alebo povolenia na pobyt)