Všetky služby

Posúdenie developerského projektu

Pre investorov a developerov sme pripravili tzv. dvojúrovňové posúdenie projektu či developerského zámeru.

Prvá časť dvojúrovňového reportu spočíva v nastavení ceny. Klienta zoznámime s vývojom a aktuálnou situáciou v danom rezidenčnom segmente. Pri určovaní ceny projektu zohľadňujeme nielen všeobecne dostupné dáta a referenčné projekty, ale tiež unikátnu štatistiku predajov, ktoré sami monitorujeme. Relatívne ľahko tak nájdeme ideálny cenový rámec (tj. priemerné ceny jednotiek v projekte), ktorý reflektuje aktuálny dopyt aj záujem potenciálnych kupujúcich.

OBSAH REPORTU I: NASTAVENIE CENY
▪ Prehľad bratislavského rezidenčného trhu
▪ Aktuálna ponuka a dopyt v segmente a lokalite projektu
▪ Prehľad porovnateľných referenčných projektov
▪ Vyhodnotenie projektu
▪ Stanovenie priemernej ceny projektu a cenového rozmedzia (Euro / m2)
▪ Záver / odporúčanie vhodného typu produktu

Druhou časťou dvojúrovňového reportu je tzv. nastavenie produktu. V spolupráci s architektmi a ďalšími partnermi projektu nadviažeme na proces tvorby ceny. Definujeme ideálny konkurencieschopný produkt a následne aj zodpovedajúcu predajnú a marketingovú stratégiu. Projekt je potom pripravený na predaj.

OBSAH REPORTU II: NASTAVENIE PRODUKTU
▪ Optimalizácia efektívnosti jednotiek / bytov
▪ Optimalizácia dispozícií jednotiek / bytov
▪ Optimalizácia štandardu jednotiek a spoločných priestorov
▪ Vytvorenie finálneho cenníka
▪ Určenie predajnej a marketingovej stratégie