Všetky služby

Hypotéky a financovanie

Banky ponúkajú čoraz viac možností na kúpu nehnuteľnosti. Ak ale nie ste odborník v oblasti financovania realít, môžu vašu kúpu nehnuteľnosti sprevádzať zmätky a frustrácie. Pri voľbe toho pravého modelu financovania hrá úlohu niekoľko základných faktorov, medzi ktoré patrí výška úrokovej sadzby, doba fixnej sadzby, splatnosť úveru a náklady s ním spojené, ako sú poplatok za uzatvorenie úveru a všetky ďalšie poplatky spojené so správou úverového účtu, aj metóda ručenia. Každý klient má jedinečné potreby, priania i priority a tiež rozdielny postoj voči možným rizikám.

Preto ponúkame podporu vychádzajúcu z vašich potrieb, týkajúcich sa tých modulov financovania, ktoré pre vás, ako nášho klienta, budú najvýhodnejšie. Sprostredkujeme vám služby odborne vyškolených finančných sprostredkovateľov, ktorí vám poskytnú profesionálne služby. K tým patria predovšetkým:

▪ Zhromaždenie potrebných dokumentov
▪ Dohodnutie úradného ocenenia
▪ Požičiavanie cenných papierov vrátane globálnych cenných papierov a financovanie prime brokerom
▪ Neúčelové úvery zabezpečené inou nehnuteľnosťou
▪ Prípravu príslušných kúpnych zmlúv v spolupráci s bankou
▪ Dohľad nad každou fázou procesu poskytovania úveru, od žiadosti o hypotéku až po zavretie zmluvy
▪ Vklad dokumentov do katastra nehnuteľností
▪ Predloženie dokladu o vklade nehnuteľnosti hypotekárnej banke (nutné pre včasné čerpanie úveru)