Všetky služby

Služby pre kupujúcich

Ak plánujete kúpu nehnuteľnosti, radi vás podrobne zoznámime so situáciou na slovenskom trhu, predstavíme vám našu rozsiahlu databázu bytov a rodinných domov, alebo pre vás individuálne vytvoríme zoznam realít zodpovedajúcich vašim požiadavkám. Spolu s tým vám poskytneme odbornú asistenciu v priebehu celej transakcie, od hľadania a výberu nehnuteľnosti cez vyjednávanie zmluvných podmienok a financovania, až po uzatvorenie zmluvy a odovzdanie nehnuteľnosti. Kupujúcim poskytujeme nasledujúce služby: 

▪ Predstavenie širokého výberu nehnuteľností na predaj v atraktívnych lokalitách
▪ Vytvorenie optimálnej ponuky nehnuteľností podľa špecifických potrieb klienta
▪ Informovanie o súčasných trendoch a predpokladanom vývoji na realitnom trhu
▪ Konzultácie výberu nehnuteľnosti s prihliadnutím k investičnému zámeru
▪ Organizácia obhliadok nehnuteľností podľa časových možností klienta (podľa potreby aj večer a cez víkendy)
▪ Vysvetlenie mnohokrát komplikovaného procesu kúpy a prevedenie celou transakciou
▪ Kompletizácia všetkých potrebných dokumentov (list vlastníctva, nadobúdajúci titul, projektová dokumentácia, kolaudačné rozhodnutie)
▪ Zaistenie analýzy stavebno-technického stavu nehnuteľnosti (posudok stavebného inžiniera)
▪ Návrhy zmluvných dokumentov zahŕňajúce rezervačnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu a zmluvu o úschove
▪ Nastavenie podmienok notárskej úschovy alebo vinkulácie v banke (poskytujeme v rámci provízie)
▪ Zaistenie hypotekárneho úveru
▪ Sprostredkovanie znaleckého posudku potrebného pre výpočet dane z nadobudnutia nehnuteľnosti
▪ Doručenie všetkých potrebných dokumentov do podateľne katastra nehnuteľností k zaregistrovaniu predaja
▪ Organizácia odovzdania nehnuteľnosti
▪ Postakvizičný servis - zabezpečenie správy nehnuteľnosti, prenájmu atď.

Všetky služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.