Všetky služby

Služby pre investorov

Podľa profilu a očakávania investora pripravíme riešenie na mieru. Disponujeme neverejnou databázou desiatok nehnuteľností, ktorá zahŕňa bytové domy, kancelárske budovy, hotely a budovy vhodné pre kombinované využitie, obchodné priestory, priemyselné nehnuteľnosti aj dobre využiteľné pozemky. V rámci exkluzívneho mandátu dokážeme aktívne vyhľadať lukratívne nehnuteľnosti naprieč celým trhom.

K službám určeným investorom patria:

▪ Definícia investičného zámeru klienta
▪ Prieskum trhu
▪ Užší výber nehnuteľností
▪ Detailná štúdia vybraných budov
▪ Výber budovy, list o úmysle (LOI) a zabezpečenie exkluzívnej pozície kupujúceho pre rokovania o akvizícii nehnuteľnosti
▪ Koordinácia Due Diligence a zaistenie partnerov
▪ Právny servis, daňové a finančné poradenstvo, technický audit, štúdia uskutočniteľnosti
▪ Postakvizičný servis