Všetky služby

Investície do priemyselných nehnuteľností

Ponúkame tiež príležitosť investovať do prvotriednych, dlhodobo prenajatých priemyselných nehnuteľností prostredníctvom finančného vkladu do fondu kvalifikovaných investorov.

V čom spočívajú hlavné benefity takej investície?

▪ Nehnuteľnosti sú dlhodobo prenajaté bonitnými spoločnosťami z odboru ľahkého priemyslu a logistiky
▪ Nejde o investíciu do špekulatívnej výstavby, vo fonde sú len plne prenajaté nehnuteľnosti
▪ Fond je pod dohľadom jedného z najväčších administrátorov fondov v Európe, spoločnosti Alterdomus, a je pravidelne auditovaný spoločnosťou KPMG
▪ Výstavba nehnuteľnosti je realizovaná podľa želania budúceho nájomcu a zároveň s ohľadom na dlhodobú využiteľnosť budovy
▪ Nájom sa každoročne indexuje
▪ Záväzky nájomcu dlhodobo garantuje materská spoločnosť alebo medzinárodne uznávaná banka
▪ Český trh s priemyselnými nehnuteľnosťami prežíva nebývalý rozmach - priemerný ročný výnos z tunajších priemyselných nehnuteľností triedy A robil v posledných troch rokoch 7,5 percenta