Služby pre majiteľov rezidenčných nehnuteľností

Prenájom rezidenčných nehnuteľností

Služby pre majiteľov rezidenčných nehnuteľností

Majiteľom nehnuteľností ponúkame komplexnú škálu služieb, ktoré uľahčia proces prenájmu. Vďaka tomu, že pozorne sledujeme vývoj cien nájmov v Bratislave, sme schopní kvalifikovane odhadnúť ich aktuálnu výšku. Zaistíme ako profesionálne fotografie, tak prezentáciu v médiách a organizáciu prehliadok. Taktiež sa postaráme o všetky právne náležitosti, ktoré s prenájmom rezidenčných nehnuteľností súvisia. Služby, ktoré môžu majitelia nehnuteľnosti využiť, sú nasledovné:

 • Úvodná obhliadka nehnuteľnosti spojená s konzultáciou nadchádzajúcich krokov
 • Kvalifikovaný odhad aktuálnej výšky trhového nájomného
 • Stanovenie podmienok prenájmu, výšky kaucie, záloh na služby, servisných poplatkov a preferovanej doby nájmu
 • Definovanie cieľovej skupiny potenciálnych nájomcov
 • Odporúčanie možných úprav a vylepšení, ktoré podporia záujem cieľovej skupiny
 • Zaistenie profesionálnych fotografií a popisu nehnuteľnosti
 • Vytvorenie webovej prezentácie nehnuteľnosti a následné zaradenie do ponuky Svoboda & Williams
 • Prezentácia nehnuteľnosti prostredníctvom inzertných médií (zahŕňa tlačovú inzerciu a PR, direct mail, vonkajšiu reklamu a online reklamu)
 • Organizácia obhliadok, v prípade potreby aj v anglickom jazyku
 • Vyjednávanie podmienok prenájmu medzi prenajímateľom a nájomcom
 • Vytvorenie nájomnej zmluvy a preberacieho protokolu v slovenskom a v prípade potreby aj v anglickom jazyku
 • Kompletizácia potrebných dokumentov (tzn. list vlastníctva, výpisy z obchodného registra a ďalšie prílohy zmluvy)
 • Odovzdanie nehnuteľnosti – zhotovenie odovzdávacieho protokolu, zaznamenanie stavu meračov, atď.
Lokalita
Parametre
Veľkosť
Min.
Max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.