Zastupovanie prenajímateľov (L-Rep)

Prenájom komerčných nehnuteľností

Zastupovanie prenajímateľov (L-Rep)

Prenajímateľom komerčných nehnuteľností ponúkame službu, pre ktorú sa vžilo označenie L-Rep a v rámci ktorej poskytujeme profesionálny servis pri prenájme komerčných priestorov. Disponujeme nielen komplexnou ponukou kvalitných nehnuteľností, ale aj databázou relevantných kontaktov. Naša ponuka komerčných priestorov na prenájom tak oslovuje významných manažérov a vlastníkov firiem, s ktorými sme nezriedka v dlhodobom pracovnom spojení.

Služba zastupovania prenajímateľov (L-Rep) zahŕňa:

  • Nastavenie tržných nájomných podmienok
  • Aktívne oslovovanie nájomcov
  • Kompletnú marketingovú podporu
  • Prípravu nájomných podmienok (Heads of Terms), právny servis
  • Asistenciu pri zmluvných vyjednávaniach
  • Maximalizáciu hodnoty nehnuteľnosti a jej obsadenosti
  • Dôraz na obmedzenie rizík prenajímateľa

V prípade uzatvorenie exkluzívnej zmluvy o prenájme, služba zastupovanie prenajímateľov naviac zahŕňa:

  • Analýzu trhu vrátane analýzy konkurenčných nehnuteľností a potenciálnych cieľových skupín
  • Prémiové umiestnenie nehnuteľnosti prenajímateľa v našej realitnej ponuke
  • Pravidelný reporting o situácii na trhu

Pri poskytovaní služby L-Rep vždy usilujeme o to, aby sme presne pochopili klientove potreby a nadviazali dlhodobé, stabilné partnerstvo.

Lokalita
Parametre
Veľkosť
Min.
Max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.